Een nieuw jaar betekent dat vele kinderen op zoek gaan naar een nieuwe hobby. Misschien ben je ooit al bij een jeugdbeweging aangesloten geweest, of misschien ben je volledig nieuw. Hoe het ook zij, elke jeugdbeweging heeft een unieke manier van aanpak.

Daarom lijsten we hier even de vragen op waar veel ouders/nieuwe leden mee zitten alvorens een KSA-carrière te starten.

Zit je daarna echter nog steeds met vragen, absoluut geen probleem! Stuur een mailtje naar de hoofdleider (te vinden op de leidingspagina), hij staat je met alle plezier te woord, zo kunnen wij deze pagina ook verder aanpassen en dingen bijvoegen!

 

COMMUNICATIE VAN DE KSA

Sinds de opkomst van sociale media merken we dat een website als deze niet enorm handig meer is. Als alternatief hebben we ervoor gekozen om de communicatie op te delen in drie kanalen. Deze manier van werken is voor ons nieuw. We proberen dit zoveel mogelijk te optimaliseren.

 

Type Voorbeeld Communicatiekanaal
Groepsinformatie De sloebers brengen zwemkledij mee Whatsapp-groep per groep. Links naar deze groepen vindt u in de infogroep op facebook
Overkoepelende informatie over de KSA Het kamp zal doorgaan van 1 t.e.m. 10 augustus KSA Buggenhout Jongens Infogroep op facebook

Klik hier om een kijkje te nemen

 

Statische informatie

(informatie die niet gauw verandert)

De KSA-website

 

VANAF WELKE LEEFTIJD IS MIJN ZOON WELKOM? 

We laten leden toe vanaf het derde kleuterklasje, dan zijn ze lid van de Patékes. Soms zijn wij echter wel genoodzaakt om de Patékes bij de Sloebers te voegen. Dat kan zijn omdat er te weinig Patékes zijn, of omdat er niet genoeg leiding is. Aangezien de veiligheid van de leden primeert, kiezen we er dan voor om de twee jongste groepen samen te voegen. Zo is het voor de Patékes zelf ook plezanter, want een grote groep met meer leiders is altijd toffer dan een kleinere groep.

 

MIJN ZOON ZOU GRAAG EENS KOMEN PROBEREN, KAN DAT?

Dat kan zeker! De eerste drie vergaderingen (zo heten spelnamiddagen op de KSA) kan een nieuwe KSA’er gratis komen proberen. Hij is dan ook verzekerd via een groepsverzekering die KSA Buggenhout afsluit. Na de derde vergadering betaal je €35 en ben je zo goed als automatisch verzekerd.

 

Opmerking 1: Zolang we geen lidgeld ontvangen hebben, kan de KSA je niet inschrijven en ben je niet verzekerd.

Opmerking 2: De eerste drie vergaderingen van het KSA-jaar vallen nooit samen met de drie eerste drie weken van het KSA-jaar. Bekijk de vraag ‘Wanneer start het KSA-jaar’ voor meer info.

 

Wil je later in het jaar aansluiten, dan kan dat uiteraard ook nog altijd. Je kan dan nog altijd drie keer gratis proberen, alleen ben je dan wel niet verzekerd.

 

WANNEER START HET KSA-JAAR EN HOE ZIET DE KSA-JAARPLANNING ERUIT?

De inhuldiging van het KSA-jaar is elk jaar opnieuw het eerste weekend van september, dan is het namelijk ons feestweekend. Vrijdagavond is het streekbierenavond, daar wordt de kampfilm getoond, de nieuwe leiding voorgesteld en de stoppers uitgezwaaid. Zaterdag is het dan de Openlucht TD, de grote KSA-fuif.

De effectieve startdag valt twee weekends later, het derde weekend van september. Vanaf 13u30 zijn leden welkom op het terrein, om 14u begint de activiteit, deze duurt tot 17u. Dat geldt trouwens voor een het grote merendeel van het jaar. Als er een speciale regeling is, dan laat de leiding dit weten! Meestal zijn het de periodes waarin de leiding examens heeft (december/januari + mei/juni) dat er af en toe gekozen wordt voor een avondvergadering of iets dergelijks.

het KSA-jaar sluit af met de KSA-Barbecue, vorig jaar omgedoopt tot Café Bricolé! Dit evenement valt meestal rond 20 juni. Na Café Bricolé gaat onze zomerstop in, waarin de leiding en leden hard uit kijken naar het zomerkamp.

Het kamp duurt voor de sloebers vijf dagen lang, voor de rest is dat tien dagen. Het kamp begint quasi altijd de maandag van de week van 1 augustus. Dat geldt voor de ouderen, de sloebers worden de vrijdag in diezelfde week gebracht. meestal is dat dus de eerste vrijdag van augustus. Terugkomen doen we allemaal samen de donderdag daarop.

Na het kamp zijn de leiders hard bezig voor de streekbierenavond, openlucht TD en startdag, dus de werking ligt dan stil tot het feestweekend. En dan is de cirkel rond!

 

WAT DOEN JULLIE ZOAL OP DE KSA?

KSA staat voor Katholieke Studenten Actie. Wij zijn een jeugdbeweging, dat wil zeggen dat we elke week samenkomen om spelletjes te spelen (waterspelen, bosspelen, dorpsspelen, pleinspelen, binnenspelen, …), tochten te doen (vossentocht, smakentocht, dropping, …), te knutselen en nog veel meer.
Minstens één maal per jaar gaan we op weekend en ons werkjaar sluiten we af met een tiendaags tentenkamp (vijfdaags voor de kleinsten)! Bij ons wordt er veel gelachen en een uniform is niet verplicht (we vragen enkel een oranje sjaaltje of petje voor de veiligheid).
Bovendien krijg je twee keer per jaar het Kabukken: een tijdschrift dat de leiders opstellen en waar jij zelf de verslagjes voor schrijft! Als je nieuwsgierig bent geworden, mag je altijd enkele keren komen meespelen vooraleer je je lidgeld hoeft te betalen.

 

WANNEER GAAN JULLIE OP KAMP?

Elk jaar gaan wij op hetzelfde moment op kamp, namelijk de eerste twee weken van augustus. Dit betekent dat de kampdatum ieder jaar verschilt. Een voorbeeldjaar vindt u op de afbeelding hieronder. Het is zo dat de sloebers op een kamp van 5 nachten gaan, terwijl de Jeatokes/jongknapen/knapen een kamp van 10 nachten doen. De Jonghernieuwers en hiernieuwers doen daarbij nog een voorkamp ook (waar zij met de fiets vertrekken naar de kampplaats en een sjorring bouwen).

Naamloos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IS HET EEN PROBLEEM ALS IK MIJN ZOON WAT VROEGER AFZET OP HET TERREIN?

Natuurlijk is dat geen probleem. Vanaf 13.30u zijn KSA’ers welkom op het terrein. Wij vragen wel om leden niet vroeger dan dat af te zetten. Als KSA proberen wij namelijk altijd de veiligheid van de kinderen te garanderen. Dit kan enkel onder toezicht van de leiding. Soms zien echter wij dat kinderen vroeger dan 13u30 worden afgezet op het terrein. Wij kunnen dan niet garanderen dat er toezicht is op het terrein door de leiding. Daarom vragen wij om de leden maximum een halfuur voor de start op het terrein af te zetten.