sloebers: Klik hier voor de sloeberkalender

jeatokes: Klik hier voor de jeatokeskalender

jongknapen: Klik hier voor de jongknapenkalender

knapen: Kalender Knapen mei-juni

 

Jaarkalender:
– Eetfestijn voor Bouwproject (info volgt nog): 16 november
– Kiekenfeesten: 14 en 15 maart
– Café Bricolé: eind-juni (info volgt)
– KAMP: 27 juli – 6 Augustus
– Feestweekend (Streekbierenavond en Openlucht-TD): 4 en 5 september